Bozok Üniversitesi Vakfı

Kayıt Ol

Başkan
Tayip DUMAN

Fuat KÖKSAL
Başkan Yardımcısı

Esra ÜNAL ÇAKIR
Genel Sekreter Üye

Nihal İNADIKLIOĞLU
Muhasip Üye

Ömer DEMİR
Üye

Recep ŞAKI
Üye

Sinan ÇELİK
Üye