Başkan
Tayip DUMAN

Fuat KÖKSAL
Başkan Yardımcısı

Esra ÜNAL ÇAKIR
Genel Sekreter Üye

Nihal İNADIKLIOĞLU
Muhasip Üye

Mustafa KOCAKAYA
Üye

Recep ŞAKI
Üye

Sinan ÇELİK
Üye