Bozok Üniversitesi Vakfı

Kayıt Ol

Başkan
Prof. Dr. Salih KARACABEY

Prof. Dr. Şenol AKIN
Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI
Genel Sekreter Üye

Doç. Dr. Fuat KÖKSAL
Muhasip Üye

Ali Şakir ERGİN
Üye

Doç. Dr. Zeki MUT
Üye

İhsan IRGATOĞLU
Üye