Yozgat Bozok Üniversitesi Vakfı 2018-2019 Yılı Öğrenim Bursu Başvuru Sonuçları Duyurusu

Burs Hakkı Kazanan Öğrencilerin Başvuru Sırasında Beyan Ettikleri Bilgileri İçeren Belgeleri 07.12.2018 Tarihine Kadar Öğr. Gör. Ogün Burhan Aydın’a (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü F Blok 4.Kat F-306 Numaralı Oda) Teslim Etmeleri Gerekmektedir. Belgelerini Teslim Etmeyen Veya Eksik Belgesi Olan Öğrenciler Burs Haklarını Kaybedecek Ve Yedek Listeden Sıraya Göre Burs Hakkı Kazanılacaktır. Yedek Listeden Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin İsimleri Daha Sonra İlan Edilecektir.

Başvurusu kabul edilerek burs almaya hak kazananlardan istenen belgeler:

  • Ara sınıfta okuyan öğrenciler için not dökümü (Transkrip)

  • Birinci sınıf öğrencileri için ÖSYM sınav sonuç belgesi ve öğrenci belgesi

  • Aile nüfus kayıt örneği

  • Öğrenci nüfus cüzdanı fotokopisi

  • Ailenin gelir durumunu gösterir belge veya yazılı beyan vs.

Kazanan listesi için tıklayınız!

30 Kasım 2018 Cuma