Bozok Üniversitesi Vakfı 2017-2018 Yılı Öğrenim Bursu Başvuru Sonuçları Duyurusu

2017-2018 yılı için toplam 718 burs başvurusu yapılmış olup vakfımızca yapılan değerlendirme sonucunda ekli listede bilgileri bulunan 150 öğrenciye ayda 100 TL burs verilecektir. Burs almaya hak kazanların aşağıda belirtilen belgeleri Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda görevli Mustafa TURGUT'a 12/12/2017 Salı gününe kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını teslim etmeyenlerin yerine yedek öğrencilere burs verilecektir.
Duyurulur.
 
Başvurusu kabul edilerek burs almaya hak kazananlardan istenen belgeler:
  • Ara sınıfta okuyan öğrenciler için not dökümü (Transkrip)

  • Birinci sınıf öğrencileri için ÖSYM sınav sonuç belgesi ve öğrenci belgesi

  • Aile nüfus kayıt örneği

  • Öğrenci nüfus cüzdanı fotokopisi

  • Ailenin gelir durumunu gösterir belge veya yazılı beyan

Sonuç Listesi İçin Buraya Tıklayınız.

05 Aralık 2017 Salı